Old portrait photo Nepal kastamandap

- collage kastamandap


All photographs and texts © Kashba, Ais Loupatty & Ton Lankreijer. Webdesign: William Loupatty.